Otvarajuća konferencija projekta „Zajednički razvoj prekogranične mreže biciklističkih staza koja ima pristup prirodi“ – EcoBikeNet

  

Novi Sad, 11. maj 2021. – U Privrednoj komori Vojvodine danas je održana Otvarajuća konferencija projekta pod nazivom „Zajednički razvoj prekogranične mreže biciklističkih staza koja ima pristup prirodi“ – Ekobikenet. 

Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, a partneri su Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i NIF kompanija za razvoj nacionalne infrastrukture – projektni partner iz Mađarske. 

Projekat je započeo 1. decembra 2020 godine i trajaće 18 meseci, sa ukupnim budžetom od 353.735,70 evra, a realizuje se u okviru trećeg poziva Intereg – IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

U svojstvu predstavnika vodećeg parntera na projektu, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, istakao je da je ideja razvoja cikloturizma, odnosno turizma namenjenog posetiocima koji turistički prolaze Evropu na biciklu veoma značajna.

,,Govorimo o bezmalo 18.000 turista u periodu pre pandemije koji su prošli kroz Vojvodinu biciklom. U budućem periodu, zajedno sa drugim sekretarijatima, ćemo nastojati da pomognemo još više ovu ideju i nove grane turizma, kao i druge ideje koje će dovesti što veći broj turista u Vojvodin . Ova biciklistička staza poznatija kao ,,Najbolje na Istoku“ kreće od Norveške, pa sve do Grčke, duga je preko 6.000 kilometara i generiše značajan broj turista“, rekao je Ivanišević, dodavši da je ideja Pokrajinske vlade i Sekretarijata za privredu da se u Vojvodini razvijaju svi vidovi turizma. 

,,Partneri smo na jednom projektu koji je veoma bitan za razvoj i naše privrede i turizma, ali i pokazatelj postojećih i razvoja potencijala životne sredine naše zemlje, jer će predviđena biciklistička trasa prolaziti dobrim delom kroz našu zemlju. Ona obuhvata veliki broj zemalja, što znači da će svi turisti voljni da voze bicikl moći da prenoće na pojedinim lokacijama i moći da vide šta to Srbija nudi. Projekat je baziran na ostvarenju osnovnog uslova, što podrazumeva projektno tehničku dokumentaciju, kojom će se ostvariti uslov za početak izgradnje te staze“, rekla je Brankica Tabak, podsekretarka Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Pojedinosti o samom projektu predstavili su menadžer projekta Milan Iličić, iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kao i Lorand Vigh iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Projekat  ,,EcoBikeNet“ se odnosi  na izradu odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze i turističke signalizacije ka zaštićenim područjima na delu rute Eurovelo 11, kao preduslov za izgradnju biciklističkih staza kroz Mađarsku i Srbiju na ovoj ruti. Ovaj koridor definiše Evropska biciklistička federacija sa ciljem da poveže sever i jug evropskog kontinenta.

Realizacija projektnih zadataka predstavlja doprinos projketnih partnera razvoju međunarodnog biciklističkog koridora Eurovelo 11. Glavni cilj ovog projekta značajnog kako za sam ciklo turizam tako i za  promociju zaštićenih. S obzirom da ruta na deonici koja prolazi kroz teritoriju Republike Srbije je zemljana staza duž nasipa koja je u nezadovoljavajućem stanju, projektnom je predviđena izrada neophodne projektno tehničke dokumentacije.

Biciklističke staze koje budu izgrađene u okviru budućih projekata na osnovu projektno tehničke dokumentacije, kao i postavljena turistička signalizacija ka zaštićenim područjima značajno će doprineti promovisanju zdravijeg načina života, izmeštanje biciklističkog saobraćaja sa glavnih puteva na kojima se taj saobraćaj trenutno odvija, kao i razvoj cikloturizma i ekoturizma.