Održana sednica Saveta za turizam Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

 

Novi Sad, 19. april 2017. – Druga sednica Saveta za turizam, osnovanog pri Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, održana je danas u punom sastavu. Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar, Ivan Đoković, je sa članovima Saveta razmatrao pojedinosti predstojećih javnih konkursa iz oblasti turizma, a utvrđene su i smernice oko izrade programa razvoja turizma AP Vojvodine.

Na sednici je diskutovano i o izradi studije balneološkog potencijala AP Vojvodine. Potpredsednik Đoković je istakao da je upravo balneološki potencijal Pokrajine jedan od ključnih i neiskorišćenih, kako turističkih tako i energetskih resursa, tačnije geotermalne mineralne vode i mineralna blata.

,,Neophodno je izraditi studiju balneološkog potencijala Vojvodine, kako bi sagledali vode i blata, potencijale vazdušnih banja, te da se sačini detaljna analiza i nakon toga studija, koja će u sebi sadržati elemente i za moguću ekonomsku valorizaciju tih resursa. Sama analiza bi obuhvatala sve prepoznate resurse, njihove potencijale i podatke u kojoj meri su konkurentni zemljama u regionu, te šta bi se moglo ponuditi investitorima. Na ovaj način će se obuhvatiti sve postojeće banje, izvori i sve što se u narednom periodu može iskoristiti na pravi način. Ideja je da se sačini studija na osnovu koje se smisleno, planski i strateški mogu iskoristiti ovi resursi“, rekao je Đoković istakavši da je balneološki potencijal najveća turistička atrakcija koja bi mogla da privuče i generiše i sve druge turističke proizvode, poput ruranog, gastro i vinskog turizma.

Program razvoja turizma AP Vojvodine jeste krovni strateški dokument čija je osnova Strategija razvoja turizma Republike Srbije. Članovi Saveta su razmatrali koncept na osnovu koga će dokument biti sačinjen, kao i ko će biti involvirani relevantni činioci, s obzirom da će sam program obuhvatati vremenski period do 2025. godine i za koji će biti vezani svi dalji koraci u oblasti turizma Pokrajine.

Takođe, pomoćnik pokrajinskog sekretara, mr Sergej Tamaš, izneo je sve detalje u vezi sa predstojećim konkursima Sekretarijata u oblasti turizma, koji će biti raspisani u narednom periodu, kako bi se razmatrali sa članovima Saveta. Predstojeći konkursi su namenjeni privatnim preduzećima, lokalnim samoupravama i nevladinom sektoru za unapređenje i razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine.