O aktuelnim temama u domenu socijalne politike, tržišta rada i položaju zaposlenih sa predstavnicima UGS Nezavisnost u AP Vojvodini

 

Novi Sad, 17. decembar 2020. – U prostorijama Ujedinjenih granskih sindikara Nezavisnost održan je sastanak predstavnika sindikata sa pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam, dr Nenadom Ivaniševićem, sa ciljem da se istakne i definiše buduća saradnja, posebno na polju umrežavanja i efikasnijeg udruženog rada socijalnih partnera na teritoriji AP Vojvodine.

Predsednik UGS Nezavisnost, prof. dr Zoran Stoiljković, i predsednik Pokrajinskog odbora UGS Nezavisnost za AP Vojvodinu, Milojica Živković, istakli su aktuelne probleme u radu sindikata i modele za njihovo prevazilaženje, kao i misiju i ideje za naredni period, koje bi realizovali uz pomoć i podršku socijalnih partnera, kako na republičkom, tako i na pokrajinskom nivou.

Početkom naredne godine, na samom početku rada Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta, očekuju se razgovori o organizaciji godišnje konferencije po raznim aktuelnim temama, prevashodno onim koje se tiču tržišta rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao i organizovanje zajedničke sednice republičkog i pokrajinskog SES-a.

Sastanku je prisustvovao i v.d. podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Slavoljub Arsenijević.