Ivan Đoković: 600 novozaposlenih u 2018. godini kroz podsticajne programe Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Novi Sad, 17. oktobar 2018. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, svojom proaktivnom politikom zapošljavanja, u okviru koje je ove godine akcenat stavljen na zapošljavanje prevashodno mladih visokoobrazovanih ljudi iz kategorije deficitarnih profesija, sa 120 miliona dinara subvencija obezbedio je zapošljavanje skoro 600 lica kroz modele samozapošljavanja, novog zapošljavanja kod poslodavaca, te upošljavanja putem javnih radova.

Projektima subvencija  usmereno je  45,3 miliona dinara i tako omogućeno samozapošljavanje 161 lica, početnika sa održivom biznis idejom, posebno favorizujući žene i osobe sa invaliditetom, takođe  ohrabrujući i druge ranjive društvene grupe u ostvarivanju njihovih poslovnih poduhvata. I starosna struktura ove grupacije pokazuje našu intenciju politike zapošljavanja u realnom sektoru. Čak 47 lica je mlađe je od 30 godina, u  dobi od 30 do 50 godina je 85 lica, a samozaposlenih starijih od 50 godina je 29. Sekretarijat je u podršci ovoj starosnoj grupiposebno težio da pomogne i osobe kojima nedostaje još nekoliko godina do ostvarenja prava na penziju, grupe nepravedno podržane od strane društva.

Budžetom od 60 miliona dinara zapošleno je 309 lica kod 175 poslodavaca, istovremeno relaksirajući poslodavce od prilično visokih fiskalnih nameta. To je takođe i naša poruka zakonodavcima da su niži porezi jedan od uslova razvoja privrede. Iznos subvencije je odgovarao iznosu poreza i doprinosa obračunatih na minimalnu prosečnu zaradu za period od godinu dana.

Naposletku, sa 15 miliona dinara namenjenih sprovođenju javnih radova, Sekretarijat je omogućio da 115 lica putem 59 projekata javnih radova, na  određeni period ostvare zaradu i putne troškove, kroz rad na uređenju ekološkog, urbanističkog i administrativnog ambijenta lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine.

Naročito ističemo da je po prvi put na našim prostorima posebno stimulisano zapošljavanje deficitarnih kadrova kod kojih je prepoznata tendencija ekonomske migracije ka inostranstvu. Za zapošljavanje na neodređeno vreme lekara, stomatologa, medicinskog osoblja, inžinjera i ostalih  deficitarnih zanimanja Sekretarijat je izdvojio bespovratnih čak 930.000,00 dinara. Smatramo da je model subvencija koje je Sekretarijat razvio za zapošljavanje visokoobrazovanih ljudi i kvalifikovanih radnika, primenjiv i u okviru sličnih projekata Razvojne agencije Vojvodine i Srbije, ali i drugih relevantnih institucija.

Nastojali smo da izbegnemo tradicionalne forme subvencija namenjene velikim kompanijama, usredsredivši se na zapošljavanje defitiranih zanimanja, kao i  na žensko i socijalno preduzetništvo, na zapošljavanje mladih i ugroženih društvenih kategorija, jer su oni ,,nova krv“ i pokretačka snaga svoje zajednice. Pored razvojne, svi ovi projekti imaju i svoju socijalnu i demografsku komponentu, jer se mladi preduzetnici i stručnjaci ohrabruju da ostanu u svojoj zemlji i svom gradu ili opštini, te da im se omoguće izgledi za rad i profesionalno napredovanje na rodnom tlu.