Budžet

Finansijski plan za 2022. godinu – rebalans (31.08.2022.)

Izmene i dopune Finansijskog plana za 2022. godinu (02.02.2022.)

Izmene i dopune Finansijskog plana za 2022. godinu (28.01.2022.)

Izmene i dopune Finansijskog plana za 2022. godinu (20.01.2022.)

Finansijski plan za 2022. godinu

Izmena finansijskog plana 25. novembar 2021. godine

Izmena finansijskog plana 12. novembar 2021. godine

Finansijski plan za 2021. godinu – rebalans (13.09.2021.)

Izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Finansijski plan za 2021. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu – rebalans (22. maj 2020.)

Finansijski plan za 2020. godinu

Finansijski plan za 2019. godinu – rebalans (20. septembar 2019.)

Finansijski plan za 2019. godinu

Finansijski plan za 2018. godinu – rebalans (27. jun 2018.)

Finansijski plan za 2018. godinu – rebalans (17. april 2018.)

Finansijski plan za 2018. godinu

Finansijski plan za 2017. godinu – rebalans (10. jul 2017.)

Finansijski plan za 2017. godinu

Podaci o reviziji budžeta za 2014. godinu (Državna revizorska institucija)

Finansijski plan za 2016. godinu – rebalans (13. oktobar 2016.)

Finansijski plan za 2016. godinu

Finansijski plan za 2015. godinu – rebalans (13. oktobar 2015.)

Finansijski plan za 2015. godinu – rebalans

Finansijski plan za 2015. godinu

Finansijski plan za 2014. godinu