Poseta korisniku sredstava za izgradnju turističke suprastrukture u Bajmoku: Ulaganje u turističku infrastrukturu u okviru mikrodestinacija U Vojvodini

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i pomoćnik pokrajinskog sekretara, Milan Jarić, posetili su danas, a u okviru kampanje obilaska korisnika sredstava po konkursima Sekretarijata i realizacije projekata koji su ostvarili pravo na subvenciju ili, pak, refundaciju,…