Стручна радионица из области туризма у сврху умрежавања и усавршавања туристичке привреде АП Војводине

Стручна радионица из области туризма под називом ,,Правци развоја туризма у АП Војводини“, у организацији Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, окупила је релевантне учеснике у области туризма како би републички и покрајински органи, локалне самоуправе, релевантне организације, стручна и шира јавност била упозната са  програмским активностима Покрајинског секретаријата, као и видовима подршке која је предвиђена у 2017. години. Циљ окупљања јесте управо умрежавање чиниоца туристичке привреде у сврху праћења актуелних трендова и усавршавања стручног кадра у овој области.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, је нагласио да је размена искустава и знања значајно полазиште за наредна усклађивања појединачних концепата уређивачке политике у области туризма.

,,Данас постоји стратешки и законски оквир за област туризма, у виду новоусвојене Стратегије развоја туризма која препознаје четири дестинације на покрајинском нивоу. Заједно са Туристичком организацијом Војводине, локалним смоуправама, регионалним развојним агенцијама и осталим туристичким актерима, Секретаријат ће креирати нови документ програма развоја туризма АПВ, који ће се у многоме ослањати на ову Стартегију. Данашњи заједнички закључци би требало да буду смерница у будућем раду, као и у утврђивању стратешких праваца Покрајинске владе и самог Секретаријата“, рекао је Ђоковић и додао да је фокус Секретаријата на активном туризму, циклотуризму, наутичком и бањском туризму, као и на њиховом увезивању путем руралног туризма.

Потпредседник Ђоковић је подсетио да је при Секретаријату ове године основан Савет за туризам са идентификовања кључних проблема и њихово превазилажење кроз имплементацију стратешких докумената на свим нивоима. Савет ће настојати да унапреди и област контроле пружања услуга у туристичко-угоститељским објектима и туристичким агенцијама, а релевантним институцијама и надлежним органима ће предлагати и мере за подстицање развоја туризма у Покрајини.

Помоћница Министра трговине туризма и телекомуникација, Рената Пинџо, истиче да војвођански многобројни потенцијали до сада нису били довољно валоризовани, али и да резултати из претходних година показују узлазни тренд када је реч о туризму Србије и северне покрајине. Она је истакла да је Стратегијом наглашен концепт развоја дестинација и кључна тржишта, како Војводине као дестинације, тако и издвојених, појединачних дестинација, које у наредних десет година могу донети економску вредност у туризму. Помоћница је истакла да је неопходно јачање људских капацитета, бавити се едукацијом кадрова, јер је људски фактор у овој делатности фактор успеха.

Учесници радионице су и председница Савета за туризам и шеф Катедре за туризам на ПМФ-у Универзитета у Новом Саду, проф. др Кристина Кошић, директор Туристичке организације Нови Сад, Бранислав Кнежевић, као и представници Туристичке организације Војводине, Новосадског сајма, Националног парка Фрушка гора, Завода за урбанизам Војводине, Републичке туристичке инспекције, Савета за туризам Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, кластера и компанија.

Као посебна тема од изузетног значаја јесте представљање предлога правилника о категоризацији манифестација која је полазиште за креирање документа намењеног праћењу и унапређењу манифестационог туризма у АП Војводини. Овим документом би се помогло организаторима да буду што бољи, како би њихови догађаји били одрживи и како би се пратио њихов рад у оквиру установљених критеријума којим се успоставља и систем метрике одређених индикатора манифестација. Правилних садржи укупно 25 критеријума на основу којих се спроводи бодовање и рангирање манифестације у оквиру четири ранга.

Посебна пажња се усмерава на особе са инвалидитетом којима би се омогућило да равноправно буду део туристичког доживљаја.