Sekretar Ivanišević potpisao Pismo o namerama za širenje mreže ženskog preduzetništva

Novi Sad, 18. februar 2021. –  Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, potpisao je danas Pismo o namerama sa predsednicom Udruženja ,,Biznis na štiklama“, Sofijom Bajić, sa ciljem da se dosadašnja saradnja razvija i produbi u oblastima od zajedničkog interesa, a u okviru podsticanja i unapređenja oblasti ženskog preduzetništva. Ovakva saradnja inspiriše preduzetnice, strukovne i nevladine organizacije da razvijaju dobre međusobne odnose i saradnju, umrežavaju se razmenjujući znanja i iskustva u svom domenu.

Zahvaljujući saradnji ovog Udruženja sa Unijom poslovnih žena Vojvodine, kao i sa brojnim preduzetnicama, odnosno preduzećima u kojima posluju žene kao osnivači, vlasnici, direktori, sa izuzetnim uspehom su ispleli mrežu poslovnih žena i realizovali ideju o organizovanju, sada već tradicionalne Međunarodne stručne konferencije simboličnog naziva ,,Biznis na štiklama“, koja ima za cilj promociju i unapređenje ženskog preduzetništva, kako na teritoriji AP Vojvodine, tako i u Republici Srbiji i regionu.

Sekretar Ivanišević je istakao da je ovom sektoru potrebno pružiti podršku, posebno u pogledu implementacije projekata koje ovo Udruženje realizuje u zemlji i sa partnerima iz inostranstva.

On je dodao da se potpisivanjem Pisma o namerama sa Udruženjem koje podstiče preduzetništvo i okuplja preduzetnice, nastoji da se zajedničkim radom na aktivnostima od značaja za sve činioce efikasnije utiče na podizanje kvaliteta privredne i poslovne klime u ženskom preduzetništvu, kako bi se preduzetnice osnažile i osamostalile u sopstvenom održivom biznisu.

Ivanišević je ovom prilikom istakao i mogućnost zajedničkog učešća na sajmu privrede koji Sekretarijat organizuje sa Novosadskim sajmom u aprilu mesecu, a u okviru sesije koja bi bila posvećena upravo ženskom preduzetništvu, što predstavlja priliku za okupljanje što većeg broja preduzetnica u okviru digitalne platforme putem koje će se sajam i odvijati.

Sofija Bajić je posebno istakla značaj konferencije ,,Biznis na štiklama“ koja okupljajući poslovne žene umnogome utiče na  unapređenje privrednog ambijenta i širenja svesti o važnosti motivacije, učenja, stvaranja poslovnih mogućnosti i umrežavanja preduzetnica u savremenim društvima. Sve to jeste preduslov koji je doveo do toga da ova konferencija postane vodeća manifestacija namenjena usvajanju znanja iz ključnih oblasti za pokretanje posla i za sam opstanak u preduzetničkom svetu.

Ona je dodala da su predstavnice Udruženja započele obilazak jedinica lokalne samouprave, gde okupljaju preduzetnice kojima prenose znanja i iskustvo potrebno za započinjanje novog, ali i unapređenje postojećeg poslovanja. Značajno je i sprovođenje Projekta prekogranične saradnje sa Hrvatskom koji je u toku pod nazivom ,,Ženski biznis centar“, kojim je obuhvaćeno oko pet stotina preduzetnica, a koji traje osamnaest meseci uz produžetak roka od tri meseca.

U tekućoj godini Udruženje planira održavanje konferencije takmičarskog duha ,,Priče na štiklama“ u drugoj polovini marta meseca, humanitarni bal povodom raspisivanja konkursa za ženski startap, kao i održavanje tradicionalne konferencije ,,Biznis na štiklama“.