Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam prvi pustio u opticaj sopstvenu mobilnu mobilnu aplikaciju – savremen pristup krajnjim korisnicima

Novi Sad, 20. april 2021. – Današnja konferencija za medije pokrajinskog sekretara za privredu, dr Nenada Ivaniševića, održana je sa ciljem da se detaljnije predstavi novi aplikativni softver za mobilne telefone, koji obuhvata sve relevantnne informacije u vezi sa radom Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, a koje su već sadržane na postojećoj internet prezentaciji Sekretarijata.

,,Danas predstavljamo aplikaciju za mobile telefone koja ima za cilj da apsolutno transparentno približi rad Sekretarijata svim građanima, a pre svega onima koji su zainteresovani za konkurse. Smatram da je potrebno i na ovaj način otvoriti rad Sekretarijata i da ,,na jedan klik“ budemo dostupni svima, te da svako ko instalira aplikaciju bude obavešten o svakoj promeni, događaju i odluci“, rekao je sekretar Ivanišević, predstavljajući aplikaciju Sekretarijata za privredu.

Kako bi značajnije unapredio komunikaciju sa korisnicima i zainteresovanim stranama, kao i efikasniju i bržu dostupnost podataka i informacija u vezi sa radom samog Sekretarijata, kao i o podsticajnim merama, kreirana je aplikacija za mobilne telefone koja objedinjuje bolju dostupnost, ali i kvalitet samog sadržaja, idući u korak sa novim tehnologijama i novim percepcijama. Sekretarijat na ovaj način pruža mogućnost krajnjem korisniku da u svakom trenutku bude tačno informisan o svim aktuelnim dešavanjima, što njegov rad čini projemčivim i transparentim.

Preuzimanjem aplikacije za Android i IOS mobilne operativne sisteme, sa Google Play i Apple prodavnice, gde se može pronaći pod nazivom ,,Privreda i Turizam APV“, ona zauzima svega 27 megabajta skladišnog prostora, a korisnik pristupa najtraženijim sadržajima koji se inače mogu naći i na veb stranici Sekretarijata na spriv.vojvodina.gov.rs.

Sekretar Ivanišević je istakao da je osnovni cilj ove aplikacije što bolja i efikasnija informisanost javnosti o svim dešavanjima u radu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kako bi se ostvarila što bolja interakcija sa javnošću. On je pozvao korisnike da učestvuju u kreiranju daljeg koncepta same aplikacije, tako što će obavestiti Sekretarijat o tome šta je potrebno promeniti, kako bi se aplikacija što više unapredila i približila krajnjim korisnicima.

Ivanišević je dodao da je i dalje u funkciji besplatan kontakt centar Sekretarijata koji je bio aktuelan u toku trajanja prethodno objavljenih konkursa, kako bi se što brže i efikasnije došlo do informacija od značaja za korisnike.

Aplikacija se može preuzeti putem sledećih linkova:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details…

App Store: https://apps.apple.com/…/privreda-i…/id1556282589