Zajednička sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta: o ravnopravnosti polova i unapređenju položaja žena na tržištu rada

Novi Sad, 11. mart 2021. – Zajednička sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta održana je u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad. Dnevni red sednice podrazumevao je dve tačke oko kojih su se okupili svi socijalni partneri, a to su društveni i radni položaj žena, uz dopunu dnevnog reda pod definisanim nazivom ,,Društveni i radni položaj žena i rasprava o inicijativi za ratifikaciju Konvencije MOR broj 190 o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada“.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, član je PSES-a i učesnik zajedničke sednice, koji se u svom obraćanju posebno osvrnuo na mere i program podrške koje je Sekretarijat koncipirao i namenio prevashodno privrednim subjektima, ženskom i socijalnom preduzetništvu, kao primer afirmativne podrške preduzetnicama i unapređenju njihovog položaja i statusa na teritoriji AP Vojvodine.

,,Pravo je vreme za održavanje ovakve zajedničke sednice dva socijalno-ekonomska saveta, s obzirom da je ove godine dve decenije od uspostavljanja socijalnog dijaloga, čiji značaj hoćemo da istaknemo. Socijalni dijalog je nešto od čega nikada nismo odstupali i niti ćemo. Posebna tema, položaj ženskog preduzetništva u uslovima pandemije virusa Covid-19, jeste potaknuta osmim martom – Danom žena, ali i politikama Republičke i Pokrajinske vlade. Ravnopravnost bi trebalo da se podrazumeva, ali, nažalost, to još uvek nije slučaj. Zajedno ćemo nastojati da radimo na tome da ravnopravnost na tržištu rada, ali i kao opšti pojam, bude što pre dostignut“, naglasio je sekretar Ivanišević, dodavši da se na današnjij zajedničkoj sednici razgovaralo i o tome kako da se na najbolji način pruži institucionalni odgovori u izazovima u kojima se nalazi privreda, a posebno u kojima se nalaze preduzetnici.

On je podsetio da je budžet Pokrajinskog sekretarijata za privredu, kao i drugih sekretarijata u Pokrajinskoj vladi, povećani, te je moguće pružiti adekvatan odgovor i podršku u uslovima pandemije.

Predsedavajući Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, Vladimir Lalošević, je naglasio da je konvcept zajedničke sednice svakako usmeren ka umrežavanju i zajedničkom razmatranju svih ključnih pitanja od značaja za socijalnu politiku, unapređenje socijalnog dijaloga i povezivanje lokala sa pokrajinskim nivoom, odnosno republičkim, ističući da je od izuzetne važnosti intenzivnije raditi na horizontalnom i vertikalnom dijalogu, sa ciljem da se poboljšaju društvene okolnosti, položaj zaposlenih, poslodavaca, a samim tim i žena u tom sistemu, što je upravo današnja tema.

Prema podacima o ženskom preduzetništvu kojima raspolaže Unija poslodavaca Vojvodine, a koje su izložili na zajedničkoj sednici, tokom poslednje dve decenije slika se postepeno menjala, broj ženskih preduzeća je rastao, a menjala se i struktura samih preduzeća, pa su se u sve većoj meri pojavljivala pored tradicionalno ,,ženskih” oblasti i u delatnostima koje su manje radno intenzivne, a najviše u sektoru usluga. Iako se u ovom slučaju ne radi o reprezentativnom uzorku, uočljiv je trend ranijeg ulaska u preduzetništvo nego u prethodnom periodu, viši stepen obrazovanja, kao i širenje spektra biznisa koje žene pokreću i vode, naročito u oblasti inovativnih usluga.

Pored toga, u pogledu razloga i motiva da se uđe u preduzetništvo preovladava želja za samoostvarenjem i potreba da se stručno znanje i sposobnosti iskoriste u vlastitom biznisu kao i ekonomsko osnaživanje i uvećanje zarade.

Po drugoj tački dnevnog reda razmatrana je inicijativa za ratifikaciju Konvencije o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada. Ova konvencija štiti radnike i druga lica na tržištu rada, uključujući zaposlene u skladu sa definicijom u domaćem pravu i praksi, kao i lica koja rade bez obzira na njihov ugovorni status, lica koja se osposobljavaju, među kojima su stažisti i pripravnici, radnike čiji je radni odnos prestao, volontere, lica koja traže posao i kandidate za radno mesto, kao i ostale pojedince. Ona se primenjuje na sve sektore, bez obzira da li su privatni ili javni i bez obzira da li su deo gradskih ili seoskih područja.