Заменик Павле Почуч на стручној трибини о запошљавању особа са инвалидитетом

 Нови Сад, 5. децембар 2019. – Стручна трибина поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, са темом ,,Лидери особе са инвалидитетом – могућности за развој друштвене заједнице“, одржана је у Скупштини Града Новог Сада, у организацији Кластера социјалног предузетништва Војводине КАСПЕВ, уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, мр Павле Почуч, обратио се присутнима на самом почетку.

„Покрајинска влада и ресорни Секретаријат су од првог дана препознали значај подршке и конкретне помоћи особама са инвалидитетом у АП Војводини. Подстицајним мерама смо посебно истакли запошљавање особа са инвалидитетом и осталих рањивих и теже запошљивих категорија,  кроз програме самозапошљавања, новог запошљавања, као и путем јавних радова, те социјалном предузетништву и стручним усавршавањем, преквалификацијама и доквалификацијама. Као резултат подршке у побољшању положаја особа са инвалидитетом и њиховој радној интеграцији из године у годину је евидентиран тренд раста запошљавања особа са инвалидитетом у АП Војводини“, рекао је Почуч.

Он је додао да је значајно што су говорници на трибини експерти из економије и права, представници удружења и предузећ који су представили економске и правне аспекте у запославању особа са инвалидитетом.

Теме о којима су учесници трибине дискутовали су запошљавање особа са инвалидитетом, економски аспекти социјалне економије, нацрт Закона о социјалном предузетништву, те могућностима финансирања социјалног предузетништва путем програма ,,Програм корак по корак“.