Заменик мр Павле Почуч у радној посети Центру „Живети усправно“ Нови Сад

Нови Сад, 28. фебруар 2018. – Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, мр Павле Почуч, боравио је у посети Центру „Живети усправно“ који обележава 16 година од оснивања и борбе за остваривања права особа са инвалидитетом.

На сусрету се говорило о изналажењу одрживих решења за запошљавање особа са инвалидитетом у АП Војводини и о подршци ресорног Покрајинског секретаријата за привреду и туризам радној интеграцији особа са одређеним степеном инвалидитета.

Заменик мр Почуч је на састанку истакао да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам чврсто решен да подигне ниво помоћи и интензивира пружање подршке особама са инвалидитетом, сагледавајући веома тежак положај у ком се налазе.

,,Схватајући неопходност да се кроз програме и конкретне активности помогне, пре свега, запошљавање особа са инвалидитетом, с обзиром да је тренутно преко 7.000 незапослених особа са инвалидитетом на територији Војводине. Уочен је позитиван тренд запошљавања ове категорије становништва, у последње две године, али сматрамо да постоји још простора за заједничко деловање. Поред конкретних конкурсних активности и субвенција за самозапошљавање, отварање нових радних места и јавне радове, набавку машина, опреме и репроматеријала за особе са инвалидитетом  које желе да започну сопствени посао, кроз едукативне, стручне и тематске трибине, покушаћемо да дамо допринос са јавним, невладиним и приватним сектором како би се положај особа са инвалидитетом значајније понољшао“, навео је мр Почуч.

Он је додао да је сама сарадња Секретаријата и Покрајинског савета за социјално предузетништво са Центром „Живети усправно“, од изузетног значаја за даљу конкретизацију и концептуализацију активних мера помоћи и подршке особама са инвалидитетом, а у складу са међународним конвенцијама и законима који регулишу ову област.

Центар својим активностима настоји да афирмише, промовише и ствара социјално окружење у ком ће бити поштована сва људска права особа са инвалидитетом, и примењивана Међунаодна конвенција о правима особа са инвалидитетом. Центар заступа интересе ове угрожене категорије становништва, пружа подршку породицама и спроводи едукативно-истраживачки рад на пољу инвалидности и приступачности.