Pružanje podrške maloj privredi – dr Mirjana Kranjac u poseti Bačkoj Palanci

Vođenjem aktivne politike unapređenja oblasti preduzetništva i zapošljavanja u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za privredu već nekoliko godina sprovodi konkurse namenjene mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku mašina i opreme kako bi na najefikasniji način poboljšale poslovanje i proizvodne kapacitete.

U poseti porodičnoj kompaniji ,,Alfa BP” iz Bačke Palanke

Tim povodom, pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, za oblast zapošljavanja, preduzetništva i zanatstva, dr Mirjana Kranjac, posetila je kompaniju ,,Alfa BP“ iz Bačke Palanke, koja predstavlja pravi primer vojvođanske porodične firme i koja je učešćem na prošlogodišnjem konkursu Sekretarijata dodeljenim sredstvima uspela da unapredi svoju proizvodnju politiku.

Dr Kranjac, pored činjenice da se podsticanjem privrede, motivisanjem preduzetnika i  unapređenjem zapošljavanja, otvaranjem novih radnih mesta, stopa privrednog razvoja kreće uzlaznom linijom i pomera na viši nivo, pobornik je stava da je neophodno pratiti razvoj kompanija u Pokrajini. ,,Pored mentorstva, edukacija i uvođenja standarda, privrednicima je potrebna i pomoć u kreiranju novih proizvoda i u primeni inovativnih poslovnih procesa. Intenziviranje povezivanja i posredništva između sveta privrede, preduzetništva i sveta nauke, tačnije Univerziteta u Novom Sadu, otvaraju se mogućnosti za napredak i istupanje iz postojećih okvira poslovanja, kako bi se kompanije što bolje pripremile za tržišta 21. veka“, rekla je dr Kranjac.

Nakon uspešne aplikacije na konkurs Sekretarijata za privredu, kompanija ,, Alfa BP“ koja se bavi prometom i proizvodnjom testenina i dehidriranih supa, osnovana 1996. godine, znatno je unapredila sopstvenu proizvodnju, a uprava razvija i strategiju za nove proizvode koji bi zadovoljili potrebe savremenog tržišta.