Potpredsednik Ivan Đoković o brendiranju destinacija na Međunarodnoj konferenciji o regionalnoj saradnji

 

Palić, 28. septembar 2018. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, otvorio je danas u Eko centru na Paliću, Međunarodnu konferenciju posvećenu regionalnoj saradnji u domenu turizma, sa fokusom na destinacijski turizam i brendiranje destinacija, posebno malih destinacija, u našoj zemlji i regionu. Organizator konferencije je Balkanska asocijacija hotelijera BAHA, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privrediu i turizam.

Na otvaranju se prisutnima obratio i osnivač BAHA-e, Dončo Tanevski.

Đoković je učestvovao i u stručnom panelu posvećenom repozicioniranju brenda destinacije, uz direktoricu udruženja poslodavaca u hotelijerstvu Republike Hrvatske, državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Miroslava Kneževića, i međunarodnog eksperta za destinacije, Miloša Milovanovića.

Istakavši da će zaključci sa ove četvorodnevne konferencije u mnogome doprineti razvoju regionalnog turističkog brenda koji će svima doneti prihod, novu vrednost i reputaciju, Đoković je uputio i poruku da država često ne poseduje kreativnost i agilnost i razumevanje za ono što predstavlja turizam i šta nudi privatni sektor u domenu turizma. Osvrnuvši se na primer Švajcarske, u kojoj upravo privatni sektor u oblasti turizma obezbeđuje 65 odsto sredstava za funkcionisanje i održavanje marketinške strategije i brenda Švajcarske, kao turističke destinacije, uopšte.

,,Naš zakonski okvir se inovirao, modeliran je i zanovljen, a novi zakoni o turizmu i o ugostiteljstvu u značajnoj meri će doprineti strateškom, smelom i ispravnom načinu dalje izgradnje turističke destinacije i turističkog brenda. Mehanizmi donošenja propisa, ne samo zakona i podzakonskih akata, već i odluka, su spori i ponekad uključuju više nivoa odlučivanja i više kontrolnih mehanizama. Na nivou Vojvodine smo izradili Program razvoja turizma, koji je samo jedan papir ukoliko se ne preduzmu dalji koraci koje on predviđa, a to su brendiranje, izrada marketinškog plana, kao i akcioni plan koji predviđa infrastrukturna ulaganja, ali i finansijsku podršku privatnom sektoru”, rekao je Đoković.

Đoković ističe da je veći problem u tome što nisu izdvojena veća finansijska sredstva kojima bi se podržao privatni sektor kroz subvencije. Multiplikacija koja proizilazi iz turizma i ugostiteljstva je značajno veća od ostalih privrednih grana. On je naveo da je pojedinim destinacijama ,,veliki arhitekta” podario more, planine i pozicije za vinograde, stoga, osvrnuvši se na aspekt Vojvodine, Đoković dodaje da je veoma teško vizualizovati brend koji pokrajinu najbolje oslikava. Po njegovim rečima, Vojvodina poseduje specifičnu kulturu, gde već duže od četiri veka zajedno žive od formiranja nacionalne svesti 26 nacionalnih zajednica, dok je šest jezika u službenoj upotrebi.

,,Iz takvog konglomerata nacija, različitih jezika, veroispovesti, nastala je specifična kultura Vojvodine. Prolaskom kroz vojvođanskih 45 lokalnih samouprava možete sagledati bogatstvo sakralnih, kulturnih i istorijskih objekata, a sa druge strane svedočiti dobro očuvanoj životnoj sredini. Vojvodina ima Frušku goru, Dunav, dva autoputa, te žile kucavice Evrope, i aerodrom koji je geografski na teritoriji Vojvodine. Okruženost drugim suverenitetima, već pomenuti balneološki potencijali i ljudski kvalitet, uz dobru akademsku zajednicu, zajedno čine Vojvodinu ,,Malom Evropom“, jer se sve građanske vrednosti, privredni potencijali i vrednosti na kojoj počiva evropska zajednica, već nalaze u Vojvodini”, rekao je Đoković.

Potpredsednik Đoković se učesnicima obratio sa rečima da turizam nije samo stvar brenda, nije samo pitanje finansijskih sredstava, turizam ima veze i sa evolutivnim dometom naroda koji ga koristi. Pored toga, konfesionalnost znatno utiče na brendiranje turističke destinacije, što jeste deo polaznih osnova koje različito utiču na izgradnju brenda i njegovo dalje očuvanje. Problem jeste ,,odliv mozgova”, tačnije velike ekonomske migracije ka zemljama centralne Evrope, ,,odliv” kvalitetne, obrazovane radne snage koja na svojim plećima nosi promene, posao i kvalitet.

Konferencija traje od 27. do 30. septembra 2018. godine i odvija se na nekoliko lokacija na Paliću, gde se učesnici, predstavnici privatnog i javnog sektora, susreću sa mnogim ključnim pitanjima od strateškog značaja za unapređenje i održivost ove rastuće privredne grane, pritom, razmenjujući iskustva i primere dobre, ali i loše prakse, kako bi se predupredili eventualni problemi i prevazišle prepreke.