Potpredsednik Đoković na međunarodnoj konferenciji o održivom turizmu u Rektoratu UNS: Zajednica svih vojvođanskih nacija najreprezentativniji turistički proizvod

Novi Sad, 10. novembar 2017. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, otvorio je danas tradicionalnu 9. Regionalnu ,,Konferenciju o održivom turizmu, preduzetništvu i lokalnom ekonomskom razvoju“, koja se održava 10. i 11. novembra u Novom Sadu u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, u organizaciji Centra za istraživanja i studije turizma, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, a u saradnji sa Gradom Novim Sadom, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ), Privrednom komorom Srbije, TO Srbije i Vojvodine, Ekonomskim fakultetom iz Beograda, poslovnim udruženja hotelsko ugostiteljske privrede – HORES, Edukativnim centrom Novi Sad i drugim partnerima iz akademskog, javnog i privatnog sektora.

Regionalna konferencija je bazirana na ,,EIAT“ platformi i od velikog je značaja za Grad Novi Sad, kao Omladinsku prestonicu Evrope 2019. i Evropsku prestonicu kulture 2021. Tematske oblasti koje će ove godiene biti obuhvaćene i plasirane su prevashodno  turističko iskustvo i konkurentnost turističke destinacije, uloga medija u podršci malim i uspešnim preduzetnicima, razvoj turističkog proizvoda i najbolje prakse u regionu, kanali uvođenja lokalnih proizvoda i usluga u ponudu destinacije, promocija i brendiranje turističkih proizvoda, kao i finansiranje projekata u turizmu.

Potpredsednik Ivan Đoković je otvorio konferenciju o održivom turizmu, čime je i zvanično započela dvodnevna međunarodna edukacija koja ima za cilj da u mnogome utiče na kreiranje modela u okviru sektora turizma za podizanje konkurentnosti destinacije i unapređenje postojećih kapaciteta destinacojskog menadžmenta, ali i afirmacija koncepta smart destinacija.

,,Održiv način življenja, pored održivosti turizma, jeste koncept razvoja u onolikoj meri da se ne ugrožavaju buduće generacije, te da sačuvamo sve ono što nam je ostavljeno od predaka. Turizam se dinamično razvija, ta ekspanizija, pogotovo u Vojvodini, pokazuje svoju dinamiku, kretanje koje je čak brže od očekivanog, čak i u delovima Republike Srbije koji nisu tradicionalno turističke regije. Ne smemo da zaboravimo prilikom ,,jurenja profita“ od strane turističke privrede, nešto i da sačuvamo, da ne kontaminiramo ni imovinu, životnu sredinu, hranu, niti kulturno-istorijsko nasleđe“, istakao je Đoković, dodavši da je potrebno kroz ovakve skupove definisati ciljeve i sve ono što se svrstava pod održiv način korišćenja prirodinih resursa.

Đoković je dodao i da Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam podržava mikro i male preduzetnike koji se u okviru svojih delatnosti bave unpaređenjem turizma. ,,Konkurs koji je u toku, a koji je raspisan kao podrška privrednim društvima i preduzetnicima, i koji je proširen i na ugostiteljski deo privrede, modeliran je na način da s jedne strane ispoštujemo sve ono što je pravi resurs koji bi trebalo razvijati, a sa druge da pomognemo one lokalne samouprave koje su nedovoljno razvijene, uz adekvatan balans sredstava, kroz prvu pokrajinsku strategiju razvoja turizma na kojoj trenutno radimo“, rekao je Đoković.

Konferenciji je prethodio i susret potpredsednika Đokovića, direktorice Svetske turističke organizacije za Evropu, Izabel Garanja, i visokih predstavnika iz sektora turizma vlada Republike Srbije, Crne Gore, Rumunije, Bugarske, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, i drugih, u Pokrajinskoj vladi.

Na sastanku su razmatrane kvantitativne i kvalitativne promene u sferi turizma, koje se, pre svega, manifestuju u dinamičnom rastu turističkog prometa, globalizacije turističkog tržišta, stvaranju novih fleksibilnijih vidova usluga, a u vezi sa turističkim kretanjima.

Ovogodišnja Regionalna konferencija će svakako poslužiti učesnicima da iznađu modele održivosti definisanih turističkih proizvoda kroz tematske oblasti prekogranične saradnje i podrške privatnog sektora razvoju preduzetništva lokalnih zajednica kroz linije društveno odgovornog poslovanja, kao i prevazilaženju nedostatka   kvalifkovane i kvalitetne radne snage što je posledica nedovoljne koordinacije između akademije i privrede uz usmeravanje iz javnog sektora.