Međunarodna konferencija ,,U susret humanom gradu – Saobraćaj u gradovima 2030 – Ključne promene” u organizaciji Pokrajinske vlade i Fakulteta tehničkih nauka

Novi Sad, 5. novembar 2015. – Dvodnevna međunarodna stručna konferencija pod nazivom ,,U susret humanom gradu – Saobraćaj u gradovima 2030 – Ključne promene“, koja se održava 5. i 6. novembra 2015. godine u Novom Sadu, svečano je otvorena danas u Skupštini AP Vojvodine. Konferenciju su organizovali Departman za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, pod pokroviteljstvom Skupštine AP Vojvodine.

 
Eminentni stručnjaci iz oblasti saobraćaja baviće se specifičnim tematskim oblastima, poput upravljanja promenama u urbanom saobraćaju, izazova razvoja javnog prevoza, promocije i integracije nemotorizovanih vidova prevoza, politike upravljanja parkiranjem, inteligentne, čiste i bezbedne mobilnosti, integralnog uređenja koridora u gradovima i finansiranja održive urbane mobilnosti. Razmenom znanja i iskustava sa akterima definisanja politike urbanih sistema, učesnici će nastojati unaprede aktuelnu situaciju u oblasti saobraćaja u gradovima šireg regiona, podstaknu razvoj privrednog sektora i poboljšaju kvalitet životne sredine i života građana.

Na svečanom otvaranju prisutnima su se obratili potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, predsednik Skupštine APV Ištvan Pastor i dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Rade Doroslovački.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar Miroslav Vasin ukazao je na značaj održavanja konferencije, jer su njeni učesnici eminentni stručnjaci iz relevantnih oblasti koji će pokušati da daju odgovor na niz aktuelnih pitanja, a pre svega na ključne promene u oblasti saobraćaja koje je potrebno sprovesti. ,,Savremene gradove današnjice karakteriše veličina, dinamika razvoja i sve veći broj stanovnika. Međutim, neminovan razvoj gradova i društva nosi sa sobom i mnoge negativne posledice, a najveći pritisak je usmeren ka urbanom saobraćaju. Kao jedna od oblasti koja je u nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošaljavanje i ravnopravnost polova, saobraćaj je važan deo mnogih strateških dokumenata koji su sačinjeni u poslednjem periodu od strane organa Pokrajinske vlade AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata“, rekao je Vasin, uz napomenu da je Pokrajinska vlada u oblasti saobraćaja definisala strateške pravce razvoja, koji se prvenstveno odnose na metode za preusmeravanje drumskog na druge vidove saobraćaja radi ekonomskih razloga i smanjenja emisije štetnih gasova.

,,Cilj je da se što više intenzivira i pomogne saradnja nauke i privrede u domenu saobraćaja, kao i plan povezivanja sa okolnim regijama i preuzimanje dobrih iskustava u oblasti finansiranja izgradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture. Postavlja se pitanje kako pomiriti dve suprotstavljene tendencije, kako smanjiti zagađenje vazduha u našim gradovima i kako se suočavati sa svakodnevnim porastom dinamike saobraćaja u gradovima. Ove dve naizgled suprotne okolnosti se moraju usaglasiti. Potrebno je doći do rešenja kako saobraćaj nesmetano da se razvija i intenzivira, a sa druge strane, kako ispuniti sve ekološke norme i standarde saobraćaja koje propisuje EU“, dodao je Vasin.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor ukazao je na važnost kreiranja humanog i zdravog okruženja, te da su strah od novog, skepsa i nepoverenje spram tehnoloških revolucija prepreke o kojima se posebno mora povesti računa. On je ukazao na važnost tema o kojima će se raspravljati u naredna dva dana, posebno naglašavajući temu koja se, prema njegovim rečima, čini ostvarivom u ovom trenutku, a to je izgradnja gušće mreže biciklističkih staza u vojovđanskim gradovima, parkovima i pored reka. „Moj apel je da učinimo što je moguće više kako bismo promovisali biciklističku kulturu, da se u što većoj meri koristi bicikl ne samo kao vid rekreacije, već i kao svakodnevno prevozno sredstvo“, rekao je Pastor dodajući da je ovaj apel inspirisan brojnim istraživanjima, između ostalog u Briselskom regionu i na Novom Zelandu, koja su pokazala da bi promene saobraćajne infrastrukure, izgradnja i korišćenje posebnih biciklističkih staza, kao i smanjenje brzine kretanja u narednih 40 godina donelo benefite, te da bi emisija štetnih gasova bila prepolovljena.

Pastor je podsetio na dugogodišnju tradiciju vojvođanskog biciklizma i obeležavanje 135. godišnjice od kako su se prvi biciklovi provozali ovim krajevima. On se još jednom osvrnuo istraživanje o koristima promocije biciklizma u Briselskom regionu i dodao na temelju tog istraživanja, nedavno formirana regionalna vlada je kao jedan od prioriteta u svom koalicionom sporazumu, navela upravo investiranje u biciklističke staze i promociju biciklističke kulture. ,,Nadam se da će se ova tema, investiranje u mrežu biciklističkih staza u Vojvodini, naći u vrhu prioriteta i naših, budućih koalicionih sporazuma”, poručio je predsednik pokrajinskog parlamenta.

Prvog dana dvodnevne konferencije, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Balint Juhas, predstavio je ključne pojedinosti u vezi sa projektom razvoja i modernizacije železničke pruge Segedin – Subotica – Baja, koji je od strateške važnosti za Pokrajinsku vladu i politiku koju sprovodi u oblasti železničkog saobraćaja. Projekat je realizovan u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Mađarska. Nosilac projekta je Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a partner iz Mađarske je Evroregionalna razvojna agencija DKMT iz Segedina.

,,Shodno tematskoj oblasti kojom se bavi konferencija, može se reći da je modernizacija i rekonstrukcija predmetne deonice Subotica-Segedin humanog karaktera, jer se smanjenjem vremena za koje je potrebno vozom preći ovaj put od oko 40 kilometara, od jednog do drugog grada, direktno utiče na bolje umrežavanje i povezivanje mikroregiona, ali se utiče i na unapređenje mobilnosti stanovnika. Ovim se unapređuje privreda, prevashodno trgovina i turizam”, rekao je Juhas.