18. фебруар 2020. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за набавку машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге за иновирање и дигитализовање производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број: 60/2018 и 40/2019 – ребаланс), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, брoј: 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 6. Правилника о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години („Службени лист АПВ”, бр. 1/2020), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ