Đoković: Predstavljene studije razvoja 50 potencijalnih banjskih lokaliteta na području AP Vojvodine

Novi Sad, 15. mart 2019. – Danas je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i stručnim autorskim timom sa Arhitektonskog i Medicinskog fakulteta u Beogradu, predstavio studije o razvoju balneološkog potencijala Vojvodine.

Nakon dvogodišnjeg rada definisano je i prepoznato pedeset najperspektivnijih lokacija na teritoriji pokrajine, koje bi trebalo da omoguće da se u turističke svrhe, rekreativne, ali i zdravstvene, u funkciju stave ove  lokacije. Na njima se nalazi, kako geotermalna, mineralna voda,  lekovito blato i vazduh, dok su pojedine lokacije pogodne za solarnu terapiju.

Studije je izradio Sekretarijat u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, i one predstavljaju sveobuhvatnu analizu potencijala prirodnog lekovitog faktora, koja pored podzemnih voda uključuje i lekovita blata, gas i klimu. Sam predmet i obim istraživanja uključivao je multidisciplinarni tim stručnjaka.

,,Ovo je istorijski poduhvat za buduće generacije. Studije bi trebalo da dovedu ne samo nove investicije, kroz javno-privatno partnerstvo, već i povećanje broja noćenja, poseta, kao i potrošnje novog turističkog talasa, ali i do zapošljavanja, smanjenja trgovinskog deficita. Opredelili smo se za model grinfild investicija u nanjskom i zdravstvenom turizmu. Na lokalnim samoupravama je da opredele model ulaganja“, rekao je Đoković i dodao da je upravo u zdravstvenom i velnes turizmu najveća multiplikacija, evidentirana i do sedam puta na jedan uložen dinar.

Đoković navodi da zanavljanje, rekonstrukcija i privatizacija postojećih banja, ne može za kratko vreme da dovede do stvaranja nove materijalne vrednosti i ostvarenja svih zadatih ciljeva. On je dodao da je trenutno u izgradnji velnes i spa centar u Vrdniku, akva parka na mestu termalnog bazena u Subotici, dok brojnost namenskih poseta potvrđuje da će i istražene lokacije obuhvaćene studijom ući u investicionu fazu.

,,Međutim, mi još uvek nemamo infrastrukturni kapacitet, uz sve potencijale koji su respektabilni, kojima raspolažemo, kako bi podigli sve na nivo koji bi bio konkurentan, pre svega u okruženju, ali i u ostatku Evrope. Kvalitet voda i blata koje smo pronašli, infrastrukturna povezanost sa ostalim potencijalima kojima Vojvodina raspolaže, opravdavaju ono što smo uradili i potvrđuju da Vojvodina može da bude vodeća velnes i spa destinacija u narednoh nekoliko godina“, rekao je Đoković.

Prof. dr Dejan Milenić, redovan profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavio je studije i način njihove izrade. On je istakao da studije predstavljaju drugu, detaljnu fazu istraživanja, na osnovu kog je formirana osnova za unapređenje turističkih proizvoda pre svega kroz investiranje u prirodne lekovite resurse sa ciljem razvoja turističke ponude na održiv i savremen način.  Cilj istraživanja jeste formiranje strateških dokumenata za razvoj banjskog turizma utemeljenih na potencijalu prirodnog lekovitog faktora.

Milenić kaže da su definisana tri baneološka rejona sa odgovarajućim podrejonima,  kao i potencijalni lokaliteti pogodni za eksploataciju prirodnog lekovitog faktora na različitim nivoima i namenama. Praktičan značaj se ogleda u složenom definisanju odnosa prirodnog lekovitog faktora sa trenutnim i budućim korisnicima u cilju planiranja i izvođenja daljih istraživanja, i implementacije akcionih planova za razvoj zdravstvene grane turizma.

Određeno je ukupno šest kategorija eksploatacije prirodnog faktora na odabranim lokacijama u Vojvodini i to su javne česme, eksploatacija lekovitog blata, javna kupatila, wellness i spa, sportsko-rekreacioni centri, akva parkovi, specijalne bolnice i rehabilitacioni centri. Stvar se jasna slika da je balneološki potencijal u većoj meri ravnomerno raspoređen, te na teritoriji svih sedam administrativnih okruga postoje potencijalne lokacije podzemnih voda i blata kao prirodnog lekovitog faktora.

Dosadašnja istraživanja na području Vojvodine bila su lokalnog tipa i uglavnom su usmerena na već dobro poznate pojave termalnih i mineralnih voda. Otuda i jasna potreba za sveobuhvatnom analizom potencijalnosti prirodnog lekovitog faktora, koja bi pored podzemnih voda uključivala lekovita blata, gas i klimu i druge relevantne parametre.

Multidisciplinarni tim stručnjaka izveo je terenska, laboratorijska i kabinetska istraživanja, pridržavajući se savremenih dostignuća struke i nauke u predmetnoj oblasti. Može se reći da je na području Vojvodine prvi put izvedena sveobuhvatna analiza prirodnog lekovitog faktora prema jedinstvenoj metodološkoj koncepciji čiji je rezultat ocena potencijalnosti resursa, balneološka rejonizacija terena i kategorizacija terena sa aspekta perspektivnosti.