Документи / Обрасци

Документи/обрасци у 2021. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину – МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину – УСЛУГЕ

СТАРИ ЗАНАТИ – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину

Документи/обрасци у 2020. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2020. годину

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ) – Модел извештаја за рефундирање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера који су купљени у периоду 13.11.2019. – 18.02.2020. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ) – Модел извештаја за рефундирање издатака за набавку машина, опеме, рачунарске опреме, софтвера који ће бити купљени до 27.06.2020. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ) – Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку услуге која је купљена у периоду 13.11.2019. – 18.02.2020. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ) – Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку услуге која ће бити купљена до 27.06.2020. године

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА – Модел извештаја за рефундирање издатака за набавку машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуге – који су купљени, испоручени и исплаћени у целости од 12.04.2019. до 18.02.2020. године

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА – Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуге –  ће бити купљен/а у року од 30 дана од закључења уговора

ПРЕДУЗЕТНИШТВО-РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – Достављање документације за рефундирање издатака за набавку репроматеријала

Документи/обрасци у 2019. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – Модел извештаја о наменском утрошку средстава по уговору о коришћењу бесповратних средстава

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – Модел извештаја за рефундирање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера која је купљена у периоду 1.5.2019. – 26.10.2019. године 

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – Модел извештаја за рефундирање издатака за набавку машина, опеме, рачунарске опреме, софтвера која ће бити купљена до 20.12.2019. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку услуге која је купљена у периоду 1.5.2019. – 26.10.2019. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку услуге која ће бити купљена до 20.12.2019. године

ПРЕДУЗЕТНИШТВО-МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – Модел извештаја за рефундирање издатака – купљено у периоду од 7. августа 2018. до 21. марта 2019. године

ПРЕДУЗЕТНИШТВО-МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – Модел извештаја за рефундирање издатака – купљено у року од 30 дана од дана закључења уговора

ПРЕДУЗЕТНИШТВО-РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – Модел извештаја о наменском утрошку средстава

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА-РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – Модел извештаја за рефундацију ПРЕТХОДНО учињених издатака

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА-РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – Модел извештаја за рефундацију НАКНАДНО учињених издатака

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА-УСЛУГЕ – Модел извештаја за рефундацију ПРЕТХОДНО учињених издатака

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА-УСЛУГЕ – Модел извештаја за рефундацију НАКНАДНО учињених издатака

СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА-Модел извештаја за претходне трошкове

СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА-Модел извештаја за накнадне трошкове

Документи/обрасци у 2018. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА 2018 – КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА:

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава – рефундација – претходно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава – рефундација – накнадно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава – репроматеријал – претходно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава – репроматеријал – накнадно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава – услуге – претходно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава – услуге – накнадно учињени издаци

Документи/обрасци у 2017. години:

МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АПВ

Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава – табеларни приказ буџета

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА – ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА – МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР – Модел дописа за субвенционисање трошкова 

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА – МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР – Модел дописа за рефундирање трошкова 

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА – МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР – Изјава о сагласности – рефундација

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА – МАШИНЕ, ОПРЕМА ИЛИ СОФТВЕР – Изјава о сагласноти – субвенција

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – Изјава о сагласности – рефундација

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ –  Изјава о сагласности – субвенција

РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – Модел ДОПИСА за рефундацију

РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – Сагласност на одобрени износ

МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – Модел ДОПИСА за рефундацију 

МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – Сагласност на одобрени износ