Документи

Запошљавање

Закон о раду Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености Покрајински акциони план запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину…

Инспекција

Годишњи извештаји Годишњи извештај за 2020. годину – инспектор за заштиту ауторског и сродних права 1 Годишњи извештај за 2020. годину – инспектор за заштиту ауторског и сродних права 2 Годишњи извештај за 2020. годину – инспектор за електронске комуникације…

Привреда

Стратегија развоја кластера Програм за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама Аутономне покрајине Војводине за период 2015 – 2020. Билтен број 1/2017: Социјална економија и социјално предузетништво Стратегија развоја и коришћења широкопојасног приступа у АП Војводини за период од 2012.…

Општи документи

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (15.03.2022.) Покрајински акциони план запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам за 2022. годину…