7. децембар 2018. – Измена II Конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ II КОНКУРСА за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години