15. март 2021. – Јавна набавка услуга – Израда акта о процени ризика за сва радна места у радној околини у покрајинским органима управе 2.2.20/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ