12. март 2021. – Јавна набавка услуга – куповина времена за телевизијско емитовање прилога и сарджаја Секретаријата ради афирмисања мера Секретаријата у области привреде, туризма и запошљавања 2.2.15/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ