Сусрет са директором Пословног удружења хотелско угоститељске привреде Србије ХОРЕС

Нови Сад, 14. децембар 2020. – Протекле седмице покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, састао се са представницима Пословног удружења хотелско угоститељске привреде – ХОРЕС. Сусрету су присустваовали директор ХОРЕС-а, проф. др Георги Генов, у присуству сарадника Секретаријата и Удружења.

ХОРЕС постоји скоро пола века и поуздан је и професионалан партнер јавном сектору и осталим социјалним партнерима, а посебно  приликом креирања општег привредног и законског оквира који утиче на пословање и развој хотелско угоститељске делатности. Члан је Балканске асоцијације хотелијера и ресторатера – БАХА и Светске асоцијације хотелијера и ресторатера – ИХ&РА, а и водећа је пословна мрежа у области хотелијерства и ресторатерства у Републици Србији.

Удружење имплементира своје пословне активности на начин који га дефинише као струковно, пословно удружење које обједињује све релевантне чинооце који образују кадрове за хотелијерство, добављаче и остале заинтересоване субјекте, са посебним интересом за удруживање, ради промоције и развоја угоститељске делатности, заштите еснафа, етике и повећања конкурентности чланица компанија на глобалном нивоу. Њихов циљ је, по речима проф. Генова, проактиван приступ у стварању што погодније економске климе ради заштите и промовисања заједничких и струковних интереса својих чланица. Поред тога, са повећањем броја чланица, остварују већу репрезентативност према државним органима и осталим социјалним партнерима.

На састанку у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, истакнута је мисија Удружења која обухвата повећање конкурентске способности кроз стварање тржишно препознатљивог производа високог квалитета заснованог на укупном ланцу вредности, потом истраживање тржишта, задовољства потрошача и запослених, заједнички наступ на сајмовима туризма у земљи и иностранству, издавачку делатност (Хотелски водич, Водич ресторана, приручници, упутства и сл.), активности на прилагођавању образовног система савременим потребама хотелијерства и угоститељства, као и заступање својих струковних интереса пред надлежним државним и другим органима и организацијама.

На првом, иницијалном састанку ресорног Секретаријата и управе ХОРЕС-а, истакнуте су И поједине чињенице. У домену пореског система, захваљујући иницијативи ХОРЕС-а, ПДВ за хотелски смештај задржан је на нивоу од 10 одсто, а основана је и Академија ХОРЕС која према савременим стандардима врши обуку кадрова у хотелијерству и ресторатерству (курсеви и семинари различитих нивоа).

Поред тога, Удружење ће се у наредном период сверсдно залагати, између осталог, за смањење ПДВ-а на услуге исхране, смањење комуналних такси , измену Закона о ауторским и другим сродним правима, као И за многа друга питања важна за пословање својих чланица.

Учесници сусрета су се усагласили око чињенице да постоји много простора за сарадњу, те да ће искуства Удружења, као и  актуелне активности које спроводе, у многоме помоћи Секретаријату приликом креирања мера подршке намењених области туризма и угоститељства, почев већ од наредне године, како би бесповратна средства путем субвенција дала што ефикасније и дугорочније резултате.