Секретар Иванишевић са Балканском алијансом хотелских асоцијација БАХА о Србији и АП Војводини као саставном делу јединствене дестинације – Балкан

Нови Сад, 19. мај 2021. – Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, састао се данас са генералним секретаром Балканске алијансе хотелских асоцијација БАХА, Бранком Кривокапићем, са којим је овом том приликом разговарао о раду и активитету Алијансе, о искуствима, конференцијама, као и о плановима у наредном периоду у текућој години.

Учесници састанка били су и помоћник покрајинског секретара за област туризма, Милан Јарић, и председник Удружења грађана ,,Љубав и вино као стил живота” из Суботице, Александар Токовић.

Иванишевић је упознат са радом Алијансе, као и поменутог удружења, а разговор је текао у правцу креирања заједничких активности, посебно у области промоције и представљања рада Секретаријата у домену туризма кроз садржаје Алијансе БАХА, заједничког организовања и учешћа на тематским и међународним скупвовима.

Он је истакао да је веома важно заједнички наступати и тежити ка интензивирању сарадње у наредном периоду, са циљем што боље и адекватније презентације и туристичког пласмана Србије, са посебним акцентом на АП Војводину, и на региону као јединственом туристичком простору и својевсрном бренду на међнародној туристичкој мапи и светском туристичком тржишту.

Иванишевић је додао да би саветодавна улога асоцијације са оваквим капацитетом била добродошла у оквиру креирања нове покрајинске стратегије развоја туризма.

Алијанса БАХА (енг. Balkan Alliance of Hotel Associations – BAHA), основана је на иницијативу Македонске асоцијације хотела (HOTAM), Удружења хотелијера Бугарске (BAHA) и Удружења хотелијера Србије (HORES) 2005. године на Охриду. Од 2016. године Београд је седиште асоцијације, а оснивачи Балканске асоцијације хотелијера су удружења хотелско угоститељске привреде Србије, Македоније, Бугарске, Федерације Босне и Херцеговине, Црне Горе и Албаније.

Сама Алијанса јесте резултат тежње хотелијера и ресторатера са Балкана да уклоне све препреке, умреже се и тиме обезбеде хармонизацију услова и критеријума пословања, пре свега у домену фискалне политике.

Кривокапић је говорио и о пројектима који су у току, а који се тичу брендирања дестинација у региону, те да је у погледу ефикасног и успешног спровођења свих планираних пројеката веома важан континуитет који управо Алијанса БАХА има. Он се дотакао и сајамске индустрије и планског приступа креирању туристичке структуре АП Војводине.