Састанак са директорицом Покрајинске службе за запошљавање АП Војводине: о националној стратегији, републичком и покрајинском акционом плану запошљавања за наредни период и предстојећим конкурсима из области запошљавања

 

Нови Сад, 24. децембар 2020. – У просторијама Покрајинског секретаријата за привреду и туризам Покрајинске владе, покрајински секретар, др Ненад Иванишевић, састао се са директорицом Покрајинске службе за запошљавање АП Војводине, Снежаном Седлар. Ово је први у низу сусрета са кровном институцијом за област запошљавања на територији Војводине, која, у сарадњи са локалним филијалама и ресорним Покрајинским секретаријатом креира јавне позиве из ове кључне области.

Тема сусрета јесте досадашња сарадња са Покрајинском службом са запошљавање и покрајинским филијалама, који су у систему Националне службе за запошљавање,  актуелна ситуација у привреди и на тржишту рада, као и нови и текући заједнички пројекти и активности које би требало планирати и имплементирати у наредном периоду и наредној фискалној години, са посебним освртом на дефинисање проблема, изазова, али и могућности за сарадњу, као и иницијатива за пружање узајамне подршке, поготово приликом креирања мера подршке запошљавању, једном од кључних ресора у Секретаријату.

Као и претходних година и у 2021. години планирано је доношење Покрајинског акционог плана запошљавања за одређен временски интервал, на основу кога ће бити остварени услови за дефинисање, креирање и расписивање нових конкурса, а у складу са програмом подстицаја Секретаријата, Покрајинске службе за запошљавање и филијала на територији Војводине, који заједнички делују у овом домену.

Састанку су присуствовали в.д. подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Славољуб Арсенијевић, в.д. помоћника за област запошљавања, Илона Пелт, као и директор Филијале Нови Сад НСЗ, Татјана Видовић.