Потпредседник Иван Ђоковић у општини Бечеј о привредним и туристичким потенцијалима и стратешким пројектима

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић, приликом данашње посете општини Бечеј, обишао је индустријску зону, где су му представљени инфраструктурни и инвестициони потенцијали зоне, те могућности за даље унапређење и модернизацију. Ђоковић је са председником општине Драганом Тошићем разговарао и о другим инфраструктурним пројектима, те о плановима и програмима општине Бечеј у 2017, као и о подстицајним мерама и могућностима за унапређење сарадње између Покрајинског секретаријата привреду и туризам и те општине.

Потпредседник Ђоковић је истакао да су у разговору са руководством општине Бечеј сагледани капацитети и могућности како привредне, туристичке, тако и саобраћајне инфраструктуре, попут пристана на Тиси, туристичког пројекта Тиски врбак, бициклистичке стазе и друго. Додао је да постоји значајан потенцијал за развој индустријске зоне у Бечеју, као и могућности за реализацију подстицајних програма за ново запошљавање и подршку привредницима почетницима у бизнису. Истакао је и да је у другим сегментима туризма могуће унапредити понуду ове општине, која је препознала потенцијал „Еуро вело“ стаза, али и могућности развоја наутичког туризма.

Ђоковић је нагласио да ова локална самоуправа може рачунати на помоћ и подршку: ,,Сачињена је једна свеобухватна анализа заједно са републиком, још пре неколико месеци, у циљу презентовања потенцијала индустријских зона. Сматрали смо да треба првенствено подржати оне општине које су слабије развијене, дакле треће и четврте категорије развијености, али  смо идентификовали међу њима, али и оним развијеним  из прве и друге категорије, неке које су заиста приоритетне, које је неопходно инфраструктурно употпунити и подржати. Једна од тих је и општина Бечеј“. Он је додао да Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у оквиру надлежности, настоји да преко конкурса и јавних позива, како у домену привреде путем капиталних и текућих субвенција, тако и кроз област туризма и програме мера активне политике запошљавања, усмерава средства сходно степену развијености локалних самоуправа, што је један од критеријума за доделу средстава.

Овом приликом представљен је пројекат изградње туристичко – рекреативног платоа на Тиси, „Тиски врбак“, који би обухватао различите садржаје, а представљене су и идеје за употпуњавање туристичке инфраструктуре.

Потпредседник је даље навео да се у локалним самоуправама у Војводини може препознати нова врста енергије, која је условљена превасходно доласком нових људи, а самим тим и нове динамике рада и функционисања, те повезивања са покрајинском, односно републичком владом, како би ефикасно пратили развојну политику.

,,Долази до креативних промена, које се не огледају само у креативном решавању проблема, већ у увођењу нових алата покрајинске управе за додатно запошљавање и привлачење инвестиција, што на дуже стазе представља одржив систем. Потребно је поменуто употпунити коришћењем републичких ресурса како би се подигла атрактивност локалних самоуправа за нове инвестиције, али и за локални развој и локално запошљавање постојећих кадрова који се налазе на бироу”, истакао је потпредседник Ђоковић.