Одржана Конференција посвећена ефикасној заштити интелектуалне својине – важна станица на европском путу Србије

Конференција на својеврстан начин обележава дугу традицију заштите интелектуалне својине, имајући у виду чињеницу да је Србија једна од 11 земаља потписница Париске конвенције 1883. године. Овакве кључне теме је важно истицати и о њима јавно говорити, с обзиром на добре резултате које Србија остварује у овој области, о чему сведоче и извештаји Европске комисије о напретку Србије у евроинтеграцијама.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, истакао је овом приликом да се конференција организује на иницијативу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а у сарадњи и уз свесрдну подршку Завода. Ђоковић је рекао да је циљ конференције посвећене заштити интелектуалне својине, ауторских и сродних права упућивање поруке јавности да постоји спремност да се поступци у овом домену успешно спроводе од стране свих релевантних чинилаца на републичком и покрајинском нивоу.

,,С обзиром да је у надлежности Секретаријата инспекција за ауторска и сродна права, у сарадњи са ресорним Министарством нашли смо најбољи модел и начин како да на најефикаснији начин покушамо да спроведимо све мере заштите интелектуалне својине. Пре свега морамо размишљати о ретрибутивном казненом домену у области интелектуалних права. У наредном периоду желимо да преко наших инспектора успоставимо контакте са надлежним органима као што су царина, прекршајни судови, тужилаштво и полиција, али и са стручном јавношћу, и свима онима у комерцијалном домену, како би продубили, иницирали и створили свест, представу и појам о томе шта су то интелектуална права и како се штите“, рекао је Ђоковић, додавши да је задатак Секретеријата да пружи помоћ привреденицима да схвате колико је опсежан потенцијал интелектуалних права како би постали део система који би им помогли да прошире своје капацитете и пословне процесе.

Помоћница министра трговине, туризма и телекомуникација, Лидија Стојановић, истакла је чињеницу да су у оквиру области интелектуалне својине кључне три компоненте, тачније усклађивање са правним оквиром Европске уније, потом спровођење права и ефикасна заштита права, као и регулисање административних процедура. Помоћница министра је напоменула да је неопходно да домаћи и страни привредници препознају тежњу државе да на најбољи и најефикаснији могући начин заштити њихова права.

По речима директора Завода Владимира Марића, који је овом приликом истакао значај интелектуалне својине и неопходност њене заштите, заштита интелеткуалне својине не постоји само ради заштите интелектуалне својине, већ је ту да би се унапредила економија Србије, као и сам стандард. Марић је нагласио да је неопхдоно код младих људи, који тек почињу свој посао у овој области, развити идеју и мисао да није реч о збиру папира између фасцикли, већ о нечему што представља нечију имовину, и едуковати их у погледу самог концепта интелектуалне својине и велике обавезе и значаја коју она носи.

Говорници на стручном панелу Конференције су саветница у Заводу, Биљана Ремовић Димић, која је истакла појединости о услугама Завода, као и координаторка инспекције при Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Видосава Ђурић, која је говорила о концепту заштите интелектуалне својине, појму, пракси и прописима.