Објављена Одлука по Јавном конкурсу за машине, опрему и софтвер

 Нови Сад, 2. децембар 2016. – Обавештавамо вас да је 2. децембра 2016. године донета Одлука о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме и софтвера. Одлука број 144-401-4457-5/2016-02 налази се на интернет адреси Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и можете јој приступити путем следећег линка ОДЛУКА.

Сагласност о прихватању додељених средстава по овој Одлуци, доставити Секретаријату на обрасцу Изјаве о сагласности са одобреним износом – преузети путем следећих линкова

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СУБВЕНЦИЈА

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – РЕФУНДАЦИЈА