Заједничка седница Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинског социјално-економског савета: о равноправности полова и унапређењу положаја жена на тржишту рада

Нови Сад, 11. март 2021. – Заједничка седница Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинског социјално-економског савета одржана је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад. Дневни ред седнице подразумевао је две тачке око којих су се окупили сви социјални партнери, а то су друштвени и радни положај жена, уз допуну дневног реда под дефинисаним називом ,,Друштвени и радни положај жена и расправа о иницијативи за ратификацију Конвенције МОР број 190 о укидању насиља и узнемиравања у свету рада“.

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, члан је ПСЕС-а и учесник заједничке седнице, који се у свом обраћању посебно осврнуо на мере и програм подршке које је Секретаријат конципирао и наменио превасходно привредним субјектима, женском и социјалном предузетништву, као пример афирмативне подршке предузетницама и унапређењу њиховог положаја и статуса на територији АП Војводине.

,,Право је време за одржавање овакве заједничке седнице два социјално-економска савета, с обзиром да је ове године две деценије од успостављања социјалног дијалога, чији значај хоћемо да истакнемо. Социјални дијалог је нешто од чега никада нисмо одступали и нити ћемо. Посебна тема, положај женског предузетништва у условима пандемије вируса Covid-19, јесте потакнута осмим мартом – Даном жена, али и политикама Републичке и Покрајинске владе. Равноправност би требало да се подразумева, али, нажалост, то још увек није случај. Заједно ћемо настојати да радимо на томе да равноправност на тржишту рада, али и као општи појам, буде што пре достигнут“, нагласио је секретар Иванишевић, додавши да се на данашњиј заједничкој седници разговарало и о томе како да се на најбољи начин пружи институционални одговори у изазовима у којима се налази привреда, а посебно у којима се налазе предузетници.

Он је подсетио да је буџет Покрајинског секретаријата за привреду, као и других секретаријата у Покрајинској влади, повећани, те је могуће пружити адекватан одговор и подршку у условима пандемије.

Председавајући Покрајинског социјално-економског савета, Владимир Лалошевић, је нагласио да је конвцепт заједничке седнице свакако усмерен ка умрежавању и заједничком разматрању свих кључних питања од значаја за социјалну политику, унапређење социјалног дијалога и повезивање локала са покрајинским нивоом, односно републичким, истичући да је од изузетне важности интензивније радити на хоризонталном и вертикалном дијалогу, са циљем да се побољшају друштвене околности, положај запослених, послодаваца, а самим тим и жена у том систему, што је управо данашња тема.

Према подацима о женском предузетништву којима располаже Унија послодаваца Војводине, а које су изложили на заједничкој седници, током последње две деценије слика се постепено мењала, број женских предузећа је растао, а мењала се и структура самих предузећа, па су се у све већој мери појављивала поред традиционално ,,женских” области и у делатностима које су мање радно интензивне, а највише у сектору услуга. Иако се у овом случају не ради о репрезентативном узорку, уочљив је тренд ранијег уласка у предузетништво него у претходном периоду, виши степен образовања, као и ширење спектра бизниса које жене покрећу и воде, нарочито у области иновативних услуга.

Поред тога, у погледу разлога и мотива да се уђе у предузетништво преовладава жеља за самоостварењем и потреба да се стручно знање и способности искористе у властитом бизнису као и економско оснаживање и увећање зараде.

По другој тачки дневног реда разматрана је иницијатива за ратификацију Конвенције о укидању насиља и узнемиравања у свету рада. Ова конвенција штити раднике и друга лица на тржишту рада, укључујући запослене у складу са дефиницијом у домаћем праву и пракси, као и лица која раде без обзира на њихов уговорни статус, лица која се оспособљавају, међу којима су стажисти и приправници, раднике чији је радни однос престао, волонтере, лица која траже посао и кандидате за радно место, као и остале појединце. Она се примењује на све секторе, без обзира да ли су приватни или јавни и без обзира да ли су део градских или сеоских подручја.