Заменик Павле Почуч у посети успешној предузетници из Врдника која послује у оквиру туристичке делатности

Нови Сад, 16. октобар 2019. – Поводом Међународног дана жена на селу, 15. октобра, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, мр Павле Почуч,  боравио је у радној посети Врднику, где је посетио предузетницу која се бави угоститељством и туристичком делатношћу. Покрајински секретаријат за привреду и туризам је пружио финансијску подршку овој успешној предузетници путем јавног позива из области туризма, а она јесте један од примера добре праксе у туристичкој привреди АП Војводине.

Квалитет услуге и потребе Фрушке горе, посебно за смештајним капацитетима, створили су предуслов за успешно пословање у овом домену и неминовно ширење капацитета и делатности.

Заменик Павле Почуч је истакао да оваква и сличне успешне идеје јесу подржане од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. Оно што је и даље потребно јесте едукација, боља информисаност, али и економско оснаживање, те приступ финансијским средствима, субвенцијама, фондовима, уз адекватну едукацију на који начин аплицирати са квалитетним пројектом и идејом.

Предност жена на селу, иако су често неправедно запостављене, јесте постојање могућности да покрену сопствени посао, имајући у виду да већина поседује неопходне капацитете, а касније и да прилику да отворе нова радна места и запосле нове људе, са циљем унапређења и развоја туристичке делатости у руралним подручјима.