Заменик мр Павле Почуч: Експанзија социјалног предузетништва у Војводини

Нови Сад, 27. април 2018. – Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, мр Павле Почуч, учествовао је на  завршној конференцији пројекта под називом ,,Систематичан развој социјалног предузетништва на територији АПВ“. Заменик је изнео појединости о програмима подршке и подстицајним мерама Покрајинског секретаријата за привреду и туризам намењених социјалном предузетништву и социјалној економији.

Организатори Конференције су РРА Бачка, РРА Панонрег Суботица, РРА Срем и Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат, уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.

Заменик Почуч је истакао да Покрајинска влада и Секретаријат озбиљно и ангажовано приступају овој области, припремају и спроводе конкретне мере подршке овом алтернативном, друштвено одговорном и ефикасном моделу социјалне економије.
,, Данас у АП Војводини имамо преко 400 различитих организационих облика која имају карактер социјалног предузећа, попут задруга, фондација, инкубатора, развојних агенција и других, са тенденцијом даљег раста и новог оснивања. Социјално предузетништво у Војводини је у експанзији и са изузетним потенцијалом који може да реши бројне проблеме рањивих и маргинализованих категорија и то у смислу отварања нових радних места, путем радне и професионалне рехабилитације и интеграције, јачања волонтеризма, социјалне инклузије и слично. Из тог разлога, а у складу са могућностима, Секретаријат је  предвидео преко 40 милиона динара директне подршке социјалном предузетништву у Војводини у 2018 години. У наредном периоду пред нама су нови изазови и активности како на директним субвенцијама, учешћу на пројектима Европске уније, тако и на промоцији и афирмацији социјалног предузетништва широм Војводине.“, рекао је мр Почуч.

Он је додао да су наведене мере у 2017. години омогућиле и донеле 525 нових радних места за теже запошљиве категорије, тачније жене, особе са инвалидитетом, млађе од 30 година и припаднике Ромске националне заједнице.

Учесницима Конференције обратили су се и руководилац пројеката за развој малих и средњих предузећа из РРА Бачка, Марија Прокопић, док је резултате пројекта представила  заменица директора РРА Панонрег Суботица, Љубица Месарош.