Socijalno odgovorna novosadska kompanija uspešna u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Pavle Počuč, boravio je u radnoj poseti preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ,,KS – Safety Shoes“ iz Novog Sada.

Prilikom posete zamenik Počuč je upoznat sa  njihovim proizvodnim programom i poslovanjem, kao i vidovima afirmacije i pružanja podrške socijalno odgovornim preduzećima sa teritorije AP Vojvodine, koja u svom domenu socijalne zaštite i rehabilitacije ostvaruju izuzetan uspeh.

,,Preduzeće za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i profesionalnu rehabilitaciju, pored uspešnog poslovanja, posebnu pažnju posvećuje radnoj integraciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Pored podrške republike, Pokrajinska vlada, kao i Pokrajinski sekretarijat, imaju pravo,  ali i obavezu, da pruže podršku i pomognu socijalne preduzetnike koji se brinu o teže upošljivim kategorijama“, rekao je Počuč i dodao da je ovako uzorna socijalna preduzeća potrebno podržati, kako logistički, tako i putem edukativne i materijalne pomoći, u skladu sa namenski usmerenim sredstvima za podsticaj socijalno odgovornim preduzećima širom AP Vojvodine.