20. jun 2020. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2020. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu (“Službeni list APV“, broj: 54/2019, 12/20,19/20,22/20 i 25/20), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (“Službeni list APV“, broj: 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 i 24/2019.) i člana 6. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i repromaterijala u 2020. godini („Službeni list APV”, br. 1/2020), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

JAVNI КONКURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEКTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EКONOMIJE AP VOJVODINE U 2020. GODINI

TEКST КONКURSA

TEКST КONКURSA – SКRAĆENA VERZIJA

PRAVILNIК

OBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE UZ OBRAZAC