Održan vebinar povodom Projekta ,,Održivi razvoj za sve”

 

Novi Sad, 2. februar 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, učestvovao je danas na vebinaru pod nazivom ,,Održivi razvoj za sve”, koji je deo projekta podržanog od strane vlada Švajcarske Konfederacije i Savezne Republike Nemačke a implementira se uz pomoć nemačke razvojne agencije GIZ u formi platforme za podsticanje i afirmisanje društvenog dijaloga na temu održivog razvoja. Cilj ovog vebinara je da okupi značajne društvene aktere i institucije i i podstakne na dijalog o temi  smanjenja siromaštva uopšte i posebno u uslovima pandemije virusa Covid-19.

Projekat je zvanično započeo 4. marta 2020. godine, a Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju koordiniraju rad partnera, a u implentaciji projekta učestvuje i šest organizacija civilnog sektora koje su organizovne u tri grupe i to za socijalnu inkluziju, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine. Projekat podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među značajnim predstavnicima iz sfere civilnih društava, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije u skladu sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

U okviru Projekta, Fondacija između ostalog organizuje vebinare na temu ciljeva održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goal (SDG)), a iz oblasti socijalne inkluzije. Tu spadaju i teme smanjenja stope siromastva i smanjenje broja gladnih, koji su definisani u 1. i 2. cilju.

Današnji vebinar koji obuhvata pomenuta dva cilja održivog razvoja obrađuje teme smanjenja siromaštva i smanjenja broja gladnih organizovan u okviru  projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira nemačka razvojna agencija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Pored Fondacije Divac, partneri na projektu su i Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Moderator vebinara je novinarka lista ,,Vreme“, Jovana Gligorijević, dok su učesnici pored pokrajinskog sekretara Ivaniševića i direktorka Fondacije Divac, Ana Koeshal, predsednica Saveta roditelja Udruženja Kreativno-edukativni centar, Slavica Živković, i predstavnici Udruženja Roma iz Obrenovca, kao i Fondacije Čovekoljublje.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, učestvovao je na ovom vebinaru, te sa sopstvenog stanovišta, kao i sa aspekta resora Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na čijem je čelu, tačnije sa aspekta privrede, turizma i zapošljavanja, predstavio aktuelnu situaciju i u domenima socijalne zaštite, radnog angažovanja i obrazovanja ranjivih i teže zapošljivih kategorija stanovništva. Pored navedenog, sekretar se osvrnuo i na svojevrsne poruke koje se upućuju javnosti u pogledu delovanja i rešavanja problema unutar ovih kategorija, sa posebnim osvrtom na romsku populaciju, osobe sa invaliditetom, te žrtve porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, kojima je posebno potrebna pomoć i podrška, bez obzira na velik broj postojećih afirmativnih mera, kako u pogledu podizanja kvaliteta životnih uslova, tako i u pogledu ostvarivanja svojih prava kod institucija i u ustanovama na svim nivoima.

Sekretar je posebno naglasio i neophodnost uspostavljanja adekvatnog sistema obrazovanja koje bi bilo usklađeno sa potrebama tržišta rada, a u okviru domena rada i zapošljavanja, resora koji pripadaju Sekretarijatu, te da će se aktivno raditi na uspostavljanju programa kojima bi se pružila podrška zapošljavanju upravo teže zapošljivih kategorija, a u skladu sa strategijom Nacionalne službe za zapošljavanje.

Učesnik onlajn konferencije bio je i  zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Palimir Tot, koji je napomenuo da državni organi koji su izradili strateška dokumenta u ovom domenu, višestruku pomoć i podršku imaju upravo od nevladinog, civilnog sektora, koje je potrebno saslušati, jer ovom i sličnim problemima veoma ozbiljno i temeljno pristupaju, dajući, pritom, veoma korisna i konkretna rešenja, podršku i logistiku.