Павле Почуч: Разбијати предрасуде моћним алатима у оквиру социјалне економије

Нови Сад, 6. март 2018. – Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, мр Павле Почуч, учествовао је данас на конференцији посвећеној представљању веб апликације намењене социјалном предузетништву и запошљавању особа са инвалидитетом.

заменик мр Павле Почуч (лево), директор Кластера Рајна Цветићанин и менаџер пројекта Синиша Тешић

Едукативно-пословна апликација под називом ,,Responsible“ (срп. Одговоран), привредно је оријентисан софтвер, јединствен како у Србији, тако и у региону, а резултат је пројекта чији је носилац Кластер социјалног предузетништва Војводине – КАСПЕВ, спроведен уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.

Едукативни део апликације се односи на нужност запошљавања особа са инвалидитетом, те олакшавања поступка проналажења запослења, док се иновативност огледа у пружању информација о понуди производа и услуга чланица Кластера.

Циљ пројекта је интензиван и афирмативан рад на унапређењу положаја рањивих и угрожених категорија становништва, унапређујући њихово радно окружење и социјалну интеграцију, а кроз унапређење социјалног предузетништва које би требало учинити видљивијим. Једно од могућих решења је успостављање веће мреже партнера у оквиру социјалног предузетништва, уз јачање конкурентности на тржишу оних привредних субјеката који послују по принципима социјалног предузетништва на друштвено одговоран начин.

О активном учешћу ресорног Секретаријата за привреду и туризам у оквиру овог пројекта израде веб апликације, као и о њеном ширем значају и употреби, говорио је заменик Почуч, истакавши да је Секретаријат успоставио изузетну сарадњу са свим субјектима који  раде на унапређењу социјалне екомоније у Војводини.
,,Препознат је Кластер социјалног предузетништва, као један од најмлађих кластера који окупља амбициозне младе људе који су својим капацитетом и идејама успешно спроводили пројектне активности на пољу унапређења положаја особа са инвалидитетом. Издвојено је око 1,2 милиона динара намењених подршци овом пројекту, чија је имплементација завршена. Следи његова примена на терену и сигуран сам да ће такав едукативан и послован пројекат бити успешан и имати велик удео и допринос у унапређењу како положаја особа са инвалидитетом, тако и социјалног предузетништва“, истакао је Почуч, нагласивши да је мисија Секретаријата да обиђе све локалне самоуправе у Војводини са циљем афирмације запошљавања угрожених и теже запошљивих категорија становништва.

Заменик је истакао да је по задњим извештајима Националне службе за запошљавање, на територији Војводине око 7.000 незапослених особа са инвалититетом, те да је од тог броја око 1.500 са територије Града Новог Сада. Евидентиран је тренд повећања запошљавања особа са инвалидитетом од 3 до 5 одсто на годишњем нивоу, но ипак постоји простор за побољшање постојећег стања.

Овом приликом је истакнута и важност оснивања и интензивног рада Савета за развој социјалне економије на покрајинском нивоу, а који је иницирао и основао Секретаријат.

О значају веб апликације говорили су директор Кластера социјалног предузетништва Војводине, Рајна Цветићанин, и менаџер пројекта, Синиша Тешић.